Met een steeds meer digitaal wordende wereld gaan we ook bij SV Robin Hood informatie per email verspreiden.

Graag voeren we een controle uit op de correctheid van de bij ons reeds aanwezige gegevens om daarbij tevens je email adres te noteren. Dit email adres gebruiken we alleen voor communicatie naar onze eigen leden. Je email adres zal niet verder gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

  Geslacht

  Geboorte datum

  Aanspreektitel

  Voorletters

  Roepnaam

  Achternaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Email