Met een steeds meer digitaal wordende wereld gaan we ook bij SV Robin Hood informatie per email verspreiden.

Graag voeren we een controle uit op de correctheid van de bij ons reeds aanwezige gegevens om daarbij tevens je email adres te noteren. Dit email adres gebruiken we alleen voor communicatie naar onze eigen leden. Je email adres zal niet verder gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Geslacht
Geboorte datum
Aanspreektitel
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email