Met een steeds meer digitaal wordende wereld gaan we ook bij SV Robin Hood informatie per email verspreiden.

Graag voeren we een controle uit op de correctheid van de bij ons reeds aanwezige gegevens om daarbij tevens je email adres te noteren. Dit email adres gebruiken we alleen voor communicatie naar onze eigen leden. Je email adres zal niet verder gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

  Geslacht
  Geboorte datum
  Aanspreektitel
  Voorletters
  Roepnaam
  Achternaam
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoon
  Email